Palvelut

fysioterapia, fysioterapia sotkamo, fysioesa, hieronta

FYSIOTERAPIA

Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja lisätä ihmisten toimintakykyä ja omaehtoista liikkumista. Fysioterapiaa tarvitaan kun on vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttama alentunut toimintakyky. Fysioterapia aloitetaan fysioterapeuttisella tutkimuksella, jossa määritetään kuntoutujan ongelmat ja voimavarat fysioterapiaan.

Fysioterapiaan kuuluu manuaalinen terapia, ohjaukset ja neuvonnat sekä terapeuttiset harjoittelut. Kipu- ja oirehoitoina käytetään mm. fysikaalisia hoitoja, akupunktiota ja manipulaatiota. Fysioterapiassa on tarkoitus arvioida kuntoutujan liikkumista, terveyttä, toimintakykyä ja toiminnan rajoitteita asiakkaan työssä ja kotona. Fysioterapiasuunnitelma laaditaan tämän perusteella ja joka on ohjenuora fysioterapian edetessä. Fysioterapiassa voidaan myös arvioida apuvälinetarvetta ja ohjata niiden käyttöä. Kuntoutujaa kannustetaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään.

KELAN VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUSPALVELU

Palveluihin kuuluu Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus; yksilöterapia ja allasterapia. Kohderyhmänä aikuiset.
Tuki-ja liikuntaelin sairaudet, reumasairaudet, neurologiset sairaudet ja selkäydinvamma.
Tavoitteena on asiakkaan arjen helpompi sujuminen, liikkumisen ja toimintakyvyn lisääntyminen sekä elämän laadun lisääntyminen.
Tavoitteet kuntoukselle laaditaan asiakkaan omista tarpeista, asiakkaan kanssa.

ORTOPEDINEN OSTEOPATIA

Ortopedinen osteopaatti tutkii ja hoitaa tuki- ja liikuntaelimistön kipua ja oireita. Osteopaattinen hoito sopii kaikille, esim. urheilijat, nuoret, istumatyöntekijät jne.  Tässä hoitomuodossa selvitetään oireiden tai vaivan syy. Pelkkä oireen hoitaminen ei ole pitkäjänteistä. Tavoitteena on tasapanoinen keho. On tärkeää myös jatkohoidon tarpeen tunnistaminen.

Ihminen on monimutkainen, psykofyysinen kokonaisuus, jonka osteopaatti ottaa huomioon. Kaikella tällä on vaikutuksensa kaikkeen ja siksi hoito aloitetaankin alkuhaastattelulla ja vaivan tutkimisella. Varsinainen hoito suunnitellaan yksilöllisesti erilaisista pehmytkudos hoitotekniikoista, nivelten mobilisaatioista ja manipulaatioista sekä asiakkaan oman kuntouttavan harjoittelun ohjaamisesta. Ortopedinen osteopaatti ammattinimike vaatii Valviran hyväksymän ammattikorkeakoulutason koulutuksen.

hieronta sotkamo, akupunktioHIERONTA

Lihashieronnassa on tarkoitus kehon yleisen rentouden saavuttaminen sekä lihasten jännitysten poistaminen. Hieronta voidaan kohdistaa tiettyjen kehon alueisiin ja ongelma kohtien käsittelyyn. Siten saavutetaan tasapainoinen kehon toipuminen työstä tai fyysisestä harjoittelusta. Hieronta on parhaimpia hoitomuotoja poistamaan lihasjännitystä ja urheilijoilla se jopa poistaa ylirasitustiloja. Hieronnassa käytetään erilaisia tekniikoita.

Urheiluhieronta on hierontaa, jossa otetaan huomioon eri lajien vaatimat tarpeet.  Tekninen hieronta on pienten ongelma alueiden tarkkaa käsittelyä ja siihen yleensä sisältyy myös muita hoitoja. Tästä esimerkkinä rangankäsittely.

Klassinen hieronta on ns. perushierontaa yleisen lihashuollon tarpeisiin. Hierontaa käytetään myös osana fysioterapiaa ja osteopatiaa.
Valittavana on koko- tai puolihieronta. Akuutissa tilanteessa voidaan ottaa myös osahieronta.

FASCIAKÄSITTELY

Fascia on sidekudosta, joka ympäröi lihaksia. Fascia on passiivinen rakenne, joka toimii mekaanisesti lihasten toimiessa. Fascia on hermotettu ja niiden toimintaan vaikuttaa lämpötilan vaihtelut. Kalvorakenne toimii voimien välittäjänä. Fasciaa käsittelemällä voidaan vaikuttaa lihasten toimintaan, vapauttaen elastista energiaa lihaksen käyttöön.

Ota yhteyttä >>

Katso facebookista uusimmat uutiset >>