HOITOMUODOT

Fysioterapia
Fysioterapia käsittää eri tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista kärsivien asiakkaiden hoitamista. Fysioterapiaan kuuluu myös neurologiset sairaudet. Fysioterapia käsittää terapeuttiset hoidot, fysikaaliset hoidot ja manuaaliset hoidot.

Ortopedinen osteopatia
Osteopatia on tuki-ja liikuntaelimistön ongelmien hoitomenetelmä. Osteopaatti-nimikettä saa käyttää vain kolutettu osteopaatti. Koulutusta valvoo VALVIRA ja hyväksyy koulutuksen. Ortopedinen Osteopatia on yksi osteopatian erikoishaara. Osteopatia on lähtöisin Amerikasta ja kehitetty 1800-luvun puolivälissä. Osteopatia on tuki- ja liikuntaelimistön kipu ja häiriötilojen hoitamista. Hoitoina käytetään manipulaatiota ja mobilisaatiohoitoja. Lisäksi tekninen hieronta kuuluu tähän hoitomuotoon.

Ortopedinen Osteopatian hoito aloitetaan tarkalla kliinisellä tutkimisella, jossa selvitetään ongelman syyt. Tutkimuksella selvitetään toiminnan häiriön aiheuttajat ja otetaan huomioon mahdolliset hoidon riskitekijät. Hoito nojautuu koululääketieteeseen ja perustuvat tarkkaan anatomian tuntemukseen. Tutkimuksen apuna käytetään röntgendiagnostiikkaa ja neurologisia tutkimuksia.


Hieronta
Hieronta käsittää klassisen hieronnan, urheiluhieronnan ja teknisen hieronnan.

Akupunktio
Akupunktio on vanha kiinalainen hoitomuoto. Tämä päivän akupunktio on sovelluttu länsimaiseen koululääketieteeseen. Akupunktiota käytetään eri kiputilojen hoitoon. Näistä hyvin yleisiä ovat migreeni, päänsärky ja jännitysniskapäänsärky. Akupunktio on myös käyttö kelpoinen hoitomuoto nivelkipuihin.
Akupunktio